Rezumat

În Europa, aproximativ 15 milioane de copii au nevoi educaționale speciale (CES). Ei abandonează frecvent școala cu puține sau fără calificări, înainte de a trece la pregătirea de specialitate. Persoanele cu dizabilități sau CES sunt mult mai susceptibile să fie șomere sau inactive din punct de vedere economic și chiar și cei care au un succes relativ pe piața muncii câștigă adesea mai puțin decât alţi angajaţi. Copilul cu CES rămâne mult în urmă la citire-scriere sau la calcule, în comparație cu abilitățile sale intelectuale sau cu cantitatea de exerciții pe care trebuie să la facă la domiciliu și la școală.

Din păcate, există un număr mare de cazuri de copii cu CES în țările partenere și se înregistrează o creștere constantă a cererilor cadrelor didactice de a participa la sesiuni de formare și informare pe această temă. De fapt, potrivit unui sondaj realizat de Departamentul de Comunicare al solicitantului FSLI, 32.452 de profesori ar dori să primească informații și bune practici cu privire la copiii cu CES, iar 8697 dintre aceștia vor să participe la un curs de formare în următoarele 6 luni. Cel mai mare interes se referă la noile metode de predare și utilizarea instrumentelor compensatorii în activitatea didactică (83% dintre respondenți).

Mai mult, în România, la începutul anului 2016, a fost adoptată Legea 6/2016 privind educația persoanelor cu tulburări specifice de învățare pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011. Conform legii (art. 473), în 90 de zile ar trebui elaborată o metodologie pentru a permite aplicarea legii astfel încât să se ofere sprijinul necesar elevilor cu dificultăți de învățare și pentru a schimba statutul acestor copii în școala românească. Este prima dată când dislexia, discalculia etc. sunt recunoscute de o lege din România.

În Grecia, când un copil este diagnosticat cu nevoi educaționale specifice, în funcție de gravitatea problemei poate merge la școali speciale, care sunt fie private, fie publice (Școli de educație specială și instruire – SMAE). Cu toate acestea, din diverse motive, mulți copii rămân la școlile normale, lăsând problema să fie rezolvată de profesori, fără ca aceştia să aibă, în majoritatea cazurilor, specializarea sau instrumentele adecvate.

De asemenea, Ministerul italian al Educației, Universităților și Cercetării a exprimat necesitatea de a oferi cadrelor didactice instrumente și metodologii pedagogice pentru a dobândi abilități și competențe mai articulate și coerente necesare pentru a răspunde nevoilor formative ale elevilor cu CES.

În timp ce numărul de profesori din sistemul de învățământ irlandez, inclusiv profesorii specializaţi în CES a crescut în ultimii 15 ani. Cu toate acestea mulți profesori nu au pregătire adecvată în CES pentru a le permite să identifice și să sprijine în mod eficient elevii cu dislexie și alte dificultăți/ dizabilități specifice de învățare.

Având în vedere această situație, obiectivul principal al proiectului MAGIC SENS este de a dezvolta abilitățile și competențele cadrelor didactice, ale formatorilor de profesori și ale tuturor subiecților din lanțul educațional în tratarea tinerilor cu nevoi educaționale speciale, cum ar fi tulburări specifice de învățare, probleme specifice limbajului, ADHD (tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție), deficit ASD (tulburări din spectrul autist) și funcționare intelectuală de frontieră.

Activităţile proiectului

 • Activarea unui proces de comparație între țările participante la proiect, pe baza unei cooperări transnaționale eficiente care ar putea afecta paradigma culturală de referință.
 • Identificarea bunelor practici, a legislației și metodologilor legate de problemele CES din țările partenere pentru a descoperi cele mai semnificative și eficiente instrumente, standarde și politici pe care le utilizează și le pun în aplicare diferite țări.
 • Împărtășirea rezultatelor prin crearea unui set de instrumente CES pentru profesori.
 • Definirea și crearea unei platforme online dedicate tuturor subiecților din lanțul educațional, care are ca scop consolidarea rețelei și creșterea calității schimbului între partenerii proiectului, precum și diseminarea și maximizarea rezultatelor proiectului la nivel european.
 • Proiectarea și crearea unui curs online pentru profesori care ar putea fi implementat atât online, cât și offline, adaptându-l la nevoile și cerințele naționale specifice.
 • Difuzarea rezultatelor proiectului către profesioniști prin cursuri de formare, campanii promoționale, întâlniri, social media și alte canale de informare.

Implementarea acestui proiect la nivel transnațional și trans-sectorial permite:

 • Creșterea gradului de conștientizare cu privire la punctele forte și punctele slabe ale problemelor CES din sectorul educațional.
 • Pentru a facilita schimbarea progresivă a metodologiilor de predare dintr-o poziție statică/ externă – în care dificultățile unui elev cu CES sunt pur și simplu constatate – la o poziție mai dinamică/ activă – în care este cu adevărat posibil să răspundem nevoilor elevilor cu CES.
 • Crearea de modele de schimb de bune practici și experiențe.

 

Rezultate aşteptate

În scopul de a contribui la raționalizarea și abilitarea metodologiilor educaționale pentru tinerii cu CES – într-o perspectivă transnațională și trans-sectorială – proiectul prevede mai multe acțiuni operaționale care pornesc de la investigația empirică a diferitelor practici de predare și ajung la definirea strategiilor de abordare și a instrumentelor operaționale pentru profesori, precum și la extinderea logicii abordării graduale, cu referire la diferitele contexte, în scopul de a oferi servicii de calitate, mai incluzive și orientate spre obtinerea de progres pentru elevii cu CES, prin îmbunătățirea abilităților și competențelor tuturor subiecților din lanțul educațional.

De fapt, partenerii cred cu tărie că, intervenind direct asupra profesioniștilor lanțului educațional, acest lucru poate contribui la garantarea unei calități mai bune a serviciilor și la o educație mai incluzivă, la încurajarea coordonării și cooperării diverșilor actori (atât la nivel național cât și la nivel național nivel internațional) și pentru a crește difuzarea cunoștințelor și a unor instrumente specifice privind problemele referitoare la SEN în rândul profesioniștilor din educație.

Proiectul prevede realizarea a 3 produse intelectuale care vor fi traduse în trei limbi (IT, GR, RO):

 1. Set de instrumente pentru profesorii care lucrează cu elevii cu CES
 2. Platforma online
 3. Instruire online pentru profesori
 • N.4 focus grupuri la nivel transnațional.
 • N.4 seminarii de diseminare organizate în țările partenere cu cel puțin 250 de participanţi vor fi informați despre activitățile și rezultatele proiectului.

 

Grup ţintă

Profesioniști din educație/ formare profesională care se ocupă de persoane cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani, cu nevoi speciale de educaţie, cum ar fi tulburări specifice de învățare, tulburări specifice de limbaj, deficiențe de tulburare de atenție și hiperactivitate (ADHD), tulburări ușoare ale spectrului de autism și limitări ale funcționarii intelectuale. Fiecare profesor/ formator deține responsabilitatea principală pentru învățarea fiecărui elev din clasă și joacă un rol cheie în asigurarea nevoilor specifice ale elevilor cu dizabilități. De fapt, rolul lor constă în:

 • identificarea și răspunsul la nevoile suplimentare de învățare ale elevilor
 • facilitarea și coordonarea unei abordări pentru îmbunătățirea rezultatelor învățării fiecărui elev
 • coordonarea proceselor de planificare și a resurselor pentru studenții cu dizabilități și nevoi suplimentare de învățare și sprijin
 • proiectarea și implementarea sprijinului necesar pentru ca toți elevii să aibă acces la educaţie de calitate
 • dezvoltarea parteneriatelor şi colaborarii cu alți profesori/ formatori, părinți și specialişti, alți profesioniști și comunitatea școlară mai largă.

Din păcate, deseori profesorii/ formatorii nu au o specializare sau instrumente adecvate pentru a răspunde tuturor acestor criterii cheie. Din acest motiv și cu scopul de a creşte și îmbunătăți competențele profesioniștilor în sprijinirea elevilor cu CES, aceştia vor fi implicați în investigarea preliminară a nevoilor prin:

 • focus grupuri în timpul cărora vor fi distribuite chestionare pentru a identifica și analiza abilitățile lor iniţiale cu privire la elevii cu CES;
 • definirea metodologiilor utile pentru îmbunătățirea performanței acestora;
 • definirea și producerea setului de instrumente care va reprezenta manualul lor de referință pentru lucrul cu elevii cu CES;
 • participarea la seminarii și definirea formării online și a platformei online.

Așa cum am menționat mai sus, proiectul își propune să realizeze o colaborare activă destinată comunității de practicieni, care se caracterizează printr-un proces continuu de comparare în ceea ce privește metodele de lucru, o reflecție asupra educației/ formării incluzive și de calitate pentru toți și o continuă actualizare a abilităților și competențelor profesorilor pentru definirea modelelor și strategiilor operaționale adecvate, care pot contribui la definirea unui profil recunoscut și a unui standard minim de competențe pentru susținerea elevilor cu CES, în perspectivă trans-sectorială și transnațională

Grup ţintă indirect

Datorită diferitelor tipuri și numeroaselor activități de diseminare prevăzute de proiect, beneficiarii indirecți, pe sunt:

1) elevi cu CES, familiile lor, serviciile publice și de angajare din diferite țări implicate;

2) autoritățile de supraveghere din învățământului primar și secundar

3) directorii școlilor publice și private

4) Federațiile naționale și sindicatele, ONG-uri din domeniu

5) Profesioniști care se ocupă de copii

6) Organizațiile active pe piața muncii, pentru care îmbunătățirea generală a performanței educației și formării pentru studenții cu CES, precum și schimbarea dorită de mentalitate și abordarea culturală diferită a părților interesate ale sectorului, sunt cu siguranță o valoare adăugată.

Proiectul prevede implicarea a cel puțin 4.000 de beneficiari indirecți, chiar dacă una dintre principalele funcții ale Platformei Online este să ajungă, fără limită, la oricine este interesat de problemele CES.